Bekoelde verhoudingen na grafschennis

DEN HAAG (2 februari 2018) – Nederland heeft grote druk uitgeoefend op Indonesië om de stoffelijke resten, die werden aangetroffen tijdens het illegaal slopen van in de Javazee gezonken Nederlandse oorlogsschepen, veilig te stellen. Dit blijkt uit onder meer uit de beantwoording van Kamervragen door de ministers van Defensie (CDA) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (D66).

De belangrijkste stap waarover de ministers melding maken, is het versturen van een zogeheten note verbale; een officiële brief waarin Indonesië om opheldering wordt gevraagd. Het geldt als een bijzonder  diplomatiek middel en geeft aan dat Nederland de signalen over illegale berging en grafschennis van Nederlandse zeehelden serieus neemt.

De bewindslieden stellen dat het voor nabestaanden zeer belangrijk is dat er snel duidelijkheid komt omtrent de stoffelijke resten van gesneuvelde militairen. “Nederland voert op dit ogenblik nauw overleg met de Indonesische autoriteiten over nader onderzoek ter plaatse om de vragen die naar aanleiding van de recente berichtgeving zijn gerezen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden” aldus de bewindslieden.

In totaal gingen 1.174 marinemannen ten onder bij de Slag in de Javazee in 1942. Tot grote ontsteltenis van de nabestaanden bleken de scheepswrakken illegaal  geruimd. Restanten van de Hr. Ms. De Ruyter, Java en Kortenaer zouden op Indonesische bodem in stukken zijn gezaagd. Daarbij zouden schedels, voeten en ribben zijn gevonden, die mogelijk op of bij een vuilnisbelt zijn gedumpt.

Bron: Telegraaf

Tags: Defensie, Indonesië, Javazee, oorlogshelden, Karel DoormanCDA, Ank Bijleveld, D66, Ingrid van EngelshovenBrodong, De Ruyter, JavaKortenaer.