Doneren

FIN is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van giften en donaties.  U kunt uw bijdrage storten op IBAN NL15 INGB 0007 7833 21 t.n.v. Stichting Federatie Indische Nederlanders, onder vermelding van uw naam en (e-mail)adres, waarvoor wij u buitengewoon erkentelijk zijn. Door uw bijdrage kan FIN blijven werken aan het beschermen en bevorderen van Nederlands-Indisch cultureel erfgoed, het versterken van de geschiedkundige kennis rondom voormalig Nederlands-Indië en het behartigen van de belangen van Indisch Nederland, waar ook ter wereld. Meer informatie omtrent onze doelstellingen vindt u hier.

FIN is een door de Belastingdienst erkende culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) en betaalt daarom geen erf- of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die worden ingezet voor het algemeen belang. Donateurs van FIN mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Nu FIN tevens is aangemerkt als een culturele ANBI geldt bovendien een extra giftenaftrek.

© Federation of Dutch Indos/Indo Dutch