FIN gaat collectief geheugen vormgeven

DEN HAAG (12 januari 2019) – Federatie Indische Nederlanders (FIN) start met een campagne om het collectief geheugen rondom voormalig Nederlands-Indië vorm te geven. De campagne omvat onder andere oral history, het in beeld en geluid vastleggen van getuigenissen. Volgens woordvoerder Paul Seitzinger is een dergelijke campagne meer dan ooit noodzakelijk.

De laatste jaren is er toenemende aandacht voor de geschiedenis van Indisch Nederland. Volgens Seitzinger positief, maar hij wijst ook op de keerzijde van deze ontwikkelingen. Vooral de wijze waarop de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië en Indische Nederlanders wordt verteld is onvoldoende. “Binnen het onderwijs is er te weinig tijd voor Nederlands-Indië. De tijd die er wel aan wordt besteed is kwalitatief onder de maat. Tezamen met het langzaam verdwijnen van de eerste generatie, degene die Nederlands-Indië uit eerste hand kennen, staat daarmee de authentieke Nederlands-Indische identiteit en geschiedenis onder druk” aldus Seitzinger.

Volgens Seitzinger wordt het echte verhaal van Indisch Nederland om vooral politiek-opportunistische redenen meer en meer naar de achtergrond verdrongen. Als voorbeeld wijst hij op de uitlatingen van voormalig D66-fractievoorzitter en historicus Alexander Pechtold tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. In een poging politiek opponent Geert Wilders (PVV) een hak te zetten verklaarde Pechtold de voorouders van Wilders, daarmee verwijzend naar Indische Nederlanders, op de nationale televisie tot Indonesiërs en niet-Westerse immigranten. Niemand aan tafel greep in om deze valse voorstelling van zaken te weerspreken, waarschijnlijk omdat niemand in de gaten had dat de uitlatingen onjuist waren.

Ook duiken er steeds vaker ‘actiegroepen’ op die Nederlands-Indië en de Nederlands-Indische gemeenschap voor hun wagen proberen te spannen om hun soms ronduit absurde boodschap nog enig cachet te geven. Zo wilde de links-extremistische actiegroep ‘#Geen4MeiVoorMij’, onder leiding van veroordeeld kraker Rogier Meijerink, de Nationale Dodenherdenking 2018 verstoren, omdat daar Nederlandse “oorlogsmisdadigers” – daarmee doelend op voormalig KNIL-militairen – zouden worden herdacht en het leed van Indisch Nederland gebagatelliseerd. Meijerink leek niet te beseffen dat hij de plank volledig missloeg. Tot ieders opluchting stak de rechtbank uiteindelijk een stokje voor het misplaatste initiatief van Meijerink.

Volgens Seitzinger illustreren deze ontwikkelingen dat een campagne, om het collectief geheugen rondom voormalig Nederlands-Indië vorm te geven, meer dan ooit noodzakelijk is. “Het is in dit tijdsgewricht zaak dat het Nederlands-Indisch historisch en cultureel erfgoed actief wordt beschermd tegen sluipende geschiedvervalsing. Een gedegen en feitelijke geschiedvertelling is daarbij cruciaal. De eerste generatie vervult daarin een sleutelrol” aldus Seitzinger. De campagne omvat onder andere oral history, het in beeld en geluid vastleggen van getuigenissen van in de eerste plaats eerste generatie Indische Nederlanders. Alle getuigenissen zullen uiteindelijk worden verwerkt in een documentaire. De opnames starten in maart 2019.

Meer informatie over het oral history-project vindt u hier.

Tags: oral history, onderwijs, D66, Alexander Pechtold, PVV, Geert Wilders.