Periodieke Giften

Wellicht bent u er mee bekend dat de Belastingdienst giften aan instellingen die een algemeen nut beogen (ANBI) aftrekbaar laat zijn. Federatie Indische Nederlanders (FIN) is door de belastingdienst gerangschikt als ANBI.

Indien u uw giften voor minimaal 5 jaar vastlegt in een overeenkomst daartoe dan ontvangt u dit belastingvoordeel.
Op deze voordelige wijze kunt u FIN voor langere tijd steunen. Een dergelijke periodieke schenking is volledig aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Hierdoor krijgt u een deel van uw gift terug.

Het bedrag dat u terugkrijgt  van de belastingdienst wordt bepaald door de hoogte van de gift en door uw inkomen.

Vanuit de belastingdienst is de voorwaarde dat de donatie is vastgelegd voor een periode van minimaal 5 jaar. Het dient om toekomstige giften te gaan. Donaties die u voor de ingangsdatum van de overeenkomst heeft geschonken, worden niet door de belastingdienst meegerekend.

Regel het eenvoudig met behulp van het formulier, ‘Periodieke gift in geld’, als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.

Het formulier ‘periodieke gift in geld’ bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Na ondertekening van beide formulieren (schenker en ontvanger) stuurt u deze naar ons op (adres: Stichting Federatie Indische Nederlanders, Postbus 30, 2501CA Den Haag). Wij sturen het door ons ondertekende formulier voor de schenker aan u retour.

Lees meer over Periodieke Giften.

Bedrag