Word Lid!

Geachte belangstellende,

Onze geschiedenis en identiteit staan onder druk. De mensen die Nederlands-Indië daadwerkelijk uit eerste hand kennen sterven langzaam uit en tegelijkertijd dreigt een selecte groep activisten onze geschiedenis te herschrijven. Wat overblijft is een politiek correct verhaal, waardoor steeds meer mensen van het Indische verhaal worden weggeleid.

Of het nu gaat om onze ouderen, die in het ziekenhuis een bandje om krijgen met daarop “geboren in Indonesië”, politici en bestuurders die ons wegzetten als “Indonesiërs”, media die ons aanduiden als “Indiërs” en “Indonesische gemeenschap”, of berichtgeving waarin onze burgerslachtoffers zijn weggemoffeld… Het gebeurt vandaag de dag allemaal.

In het verleden waren onverschilligheid en ongemak over het koloniale verleden soms de oorzaak. Anno 2020 is de atmosfeer rondom Nederlands-Indië ronduit vijandig. Zo kan het dat het grote Indië-onderzoek gezellig met Bersiap-ontkenners om tafel gaat zitten en deze pijnlijke periode zelf bagatelliseert door te spreken over “onduidelijkheden en mythes”.

De minimale aandacht voor onze geschiedenis verbaast binnen Indisch Nederland niemand meer. Nieuw is echter dat helaas ook ‘Indische’ organisaties en individuen gevoelig blijken voor dit narratief. In plaats van dat zij opkomen voor onze geschiedenis framen zij de Bersiap als ‘verzet’ en jubelen zij enthousiast na excuses aan Indonesië. Niets lijkt te gek.

Het verhaal van Indisch Nederland wordt vanuit politieke motieven herschreven, uitsluitend door personen die zelf de oorlog niet hebben meegemaakt. Onze (voor)ouders verdienen geen naoorlogse afrekening. Gelukkig komen steeds meer mensen uit onze gemeenschap in verzet. De tijd van “soedah, laat maar” is voorbij. De zwijgende meerderheid staat op.

Natuurlijk kunt u zelf ook in het geweer komen. Word bijvoorbeeld lid van onze vereniging. U steunt daarmee niet alleen ons unieke en onmisbare FIN-geluid, maar helpt daarmee ook om onze geschiedenis en identiteit te waarborgen. Zo zorgen wij er samen voor dat ons erfgoed ook voor nieuwe generaties levend en beschikbaar blijft.

Als lid ontvangt u als eerste alle belangrijke updates rondom Indisch Nederland in uw mailbox en hebt u de mogelijkheid om u aan te melden voor campagnes en posities binnen onze vereniging. Een vertegenwoordiger van de leden neemt bovendien deel aan het dagelijks bestuur van FIN. Daarnaast zullen lezingen en discussies worden georganiseerd.

Hebt u ook het idee dat er iets niets klopt als ‘Indië’ weer de revue passeert? Is ons erfgoed u ook meer waard dan vergetelheid en geschiedvervalsing? Word dan vandaag nog lid! Ga naar www.federatie-indo.nl/word-lid en schrijft u in! De contributie bedraagt € 50,- p/j. Samen staan we sterk en kunnen we ons authentieke erfgoed levend houden.

De voorzitter van FIN,
Hans Moll

Bekijk deze oproep in pdf-formaat.