Stichting

Stichting FIN is bij de Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd onder nummer 69028907 en een door de Belastingdienst erkende culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).

© Federation of Dutch Indos/Indo Dutch