Tip ons!

Hebt u een tip, bijvoorbeeld over educatie- of scholingsmateriaal, publicaties in de media, uitlatingen van politici of bestuurders, herdenkingen, of andere zaken die geen recht doen aan Indisch Nederland, meld dit dan aan FIN! Uw melding wordt geregistreerd en waar noodzakelijk zal FIN stappen ondernemen. U kunt uw tip doorgeven door een mail te sturen naarotips[@]federatie-indo.nl.

Uw contactgegevens worden niet verstrekt aan derden en verwerkt conform onze algemene voorwaarden en privacy reglement. Uw melding is strikt vertrouwelijk en anoniem.

© Federation of Dutch Indos/Indo Dutch