Werkdefinitie Bersiap-ontkenning

De werkdefinitie Bersiap-ontkenning is opgesteld met het besef dat het ontkennen en/of bagatelliseren van de bloedige Bersiap een miskenning vormt van historische feiten alsmede van het leed dat de slachtoffers is aangedaan en dat dit in een democratische rechtsstaat niet onweersproken mag blijven, maar bestreden dient te worden.

Bersiap-ontkenning is iedere uiting die de historische werkelijkheid van de Bersiap ontkent, met name het racistische en extreme geweld tegen (Indische) Nederlanders en Chinezen evenals het extreme geweld tegen Molukkers en van Nederlandse sympathie verdachte Indonesiërs, zoals gepleegd door Indonesiërs in voormalig Nederlands-Indië gedurende in ieder geval de periode vanaf september 1945 tot en met begin 1946.

Zeer beperkt opgevat omvat Bersiap-ontkenning iedere bewering dat de Bersiap nooit heeft plaatsgevonden. Bersiap-ontkenning omvat echter ook het ontkennen of in twijfel trekken van het specifieke geweld van de Bersiap, zoals het bij leven in stukken hakken (tjintjangen), doorboren met puntige bamboestokken (bamboe roentjing’s) en het seksueel misbruiken van slachtoffers, alsmede het racistische en/of intentionele karakter daarvan.

Onder Bersiap-ontkenning valt tevens iedere uiting die de impact, het aantal slachtoffers, de verantwoordelijkheid van de daders of de belangrijkste elementen van de Bersiap ontkennen dan wel bagatelliseren en/of de slachtoffers (in welke vorm dan ook) verantwoordelijk stellen (voor het veroorzaken) van de Bersiap.

GBR - © Den Haag 2019-2020 - Federatie Indische Nederlanders