Wat is ‘Nederlands-Indië’?

Nederlands-Indië is sedert 1800 de officiële naam van het voorheen Nederlands overzeese grondgebied in Azië en omvat het gebied dat nu Indonesië wordt genoemd. De naam kwam reeds in de jaren 1620-1622 voor in stukken van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Nadat Indië op 15 augustus 1945 was bevrijd van de jappen werd op 17 augustus 1945 de Republiek Indonesië uitgeroepen. Vanaf dat moment waren de daar aanwezige Nederlanders vogelvrij. Het weerzinwekkende geweld tijdens de Bersiap, gepleegd door Indonesische fanatiekelingen, maakte duizenden slachtoffers en leidde tot gedwongen repatriëring en wereldwijde diaspora van Indisch Nederland.

Op 27 december 1949 kwam er een einde aan het Nederlandse gezag in Indië en werd Nederlands-Indië officieel opgeheven. Op het Paleis op de Dam in Amsterdam en in het paleis van de Gouverneur-Generaal in Batavia werd de Akte van Soevereiniteitsoverdracht getekend. In Amsterdam gebeurde dat door koningin Juliana en de Indonesische premier Hatta.

Tags: Nederlands-IndiëJapan, BersiapIndische Nederlanders.

© NL-The Hague 2019-2020 – Federation of Dutch Indos/Indo Dutch