Bersiap

Bersiap is Maleis voor “Wees paraat” of “Geef acht!”. Het is de strijdkreet van Indonesische paramilitaire organisaties en bendes, die vrijwel direct na de capitulatie van Japan dood en verderf zaaiden in voormalig Nederlands-Indië.

Gedurende deze uiterst gewelddadige periode zijn tienduizenden (Indische) Nederlanders op gruwelijke wijze gemarteld, verkracht en vermoord door Indonesiërs, vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit.

Het exacte aantal Nederlandse slachtoffers dat tijdens de Bersiap is gevallen is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De schattingen variëren tussen de 5.000 en 30.000 doden en 15.000 vermisten. Ook Chinezen, Molukkers en andere etnische minderheden werden slachtoffer, al is onduidelijk hoeveel.

In tegenstelling tot Nederland heeft Indonesië nooit kritisch gereflecteerd op de door haar onderdanen gepleegde misdaden jegens weerloze burgers. Tot op de dag van vandaag weigert Indonesië de gruwelijkheden te erkennen en daarvoor excuses aan te bieden.

Bronnen: – Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
Bronnen: Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies;
Bronnen: – H. Th. Bussemaker, Bersiap! Opstand in het paradijs. De Bersiap-periode op Java en Sumatra 1945
Bronnen: 1946, Zutphen: Walburg Press 2012;
Bronnen: – L. de Jong, Koninkrijk der Nederlanden. Deel 11a-c, Den Haag: Nijhoff 1975;
Bronnen: – W. H. Frederick, ‘The killing of Dutch and Eurasians in Indonesia’s national revolution (1945-
Bronnen: 49): a “brief genocide” reconsidered’Journal of Genocide Research 2012/14, nr. 3-4.