Burgemeester en politie op scherp rondom Indiëherdenking

DEN HAAG (16 juli 2021) – De Haagse burgemeester en de politie staan op scherp rondom aankomende Indiëherdenking. “De veiligheidsrisico’s rondom de Indiëherdenking en de aanloop daarnaartoe hebben de volle aandacht van de politie. Ook van mijzelf” aldus burgemeester Jan van Zanen.

Vorig jaar nog wisten (pro-)Indonesische activisten, ondanks waarschuwingen voor een op handen zijne vernieling, het grafmonument toch te ontheiligen. De laffe aanslag zorgde voor een schokgolf binnen Indisch Nederland en de roep om het monument permanent te beveiligen. Twee moties daarover van Groep de Mos/Hart voor Den Haag konden opmerkelijk genoeg alleen rekenen op steun van de Haagse Partij voor de Vrijheid (PVV). Tegenstanders van permanente camerabewaking in de raad geven aan vooral praktische bezwaren te hebben. Volgens D66 en VVD zou het bovendien aan de veiligheidsdiensten moeten worden gelaten welke extra maatregelen bij het monument getroffen worden. Volgens Van Zanen is er “op dit moment (…) geen aanleiding voor permanent of flexibel cameratoezicht”.

Toch willen de politie en de burgemeester een herhaling van vorig jaar koste wat koste voorkomen. “We blijven – de politie doet dat – de situatie monitoren en er zullen opnieuw maatregelen worden getroffen als de situatie daar om vraagt, maar ik kan u niet zeggen – en ik ga u ook niet zeggen – welke maatregelen dat zijn” aldus Van Zanen. Meerdere bronnen laten weten dat de politie en de Haagse burgervader momenteel op scherp staan. Volgens Van Zanen zou de gemeenteraad wel wat meer vertrouwen in hem mogen hebben. “Nou heb ik verdorie vorige week een petitie in ontvangst genomen – of een tijdje geleden – ook rond dit thema, we hebben er schriftelijke vragen over gehad en nou weer een motie. dat is wel héél veel. Daarmee is het onderwerp niet niet-belangrijk, maar zo maken we het wel heel druk voor elkaar” aldus de burgemeester.

Tags: BersiapIndisch Monument.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.