“Scheef beeld over Nederlands optreden”

DEN HAAG (3 november 2019) – Steeds meer mensen spreken zich uit tegen het scheve beeld dat in Nederland is ontstaan over het Nederlandse militaire optreden in voormalig Nederlands-Indië gedurende de jaren 1945-50. “Het beeld dat de Nederlanders zich als oorlogsmisdadigers hebben gedragen is absoluut onjuist” stelt Jouke Schotel.

“Ik heb zelf ondervonden hoe bevrijdend het was om door de Nederlanders te worden beschermd tegen aanvallen van Indonesische opstandelingen” aldus Schotel. De uitspraken zijn actueler dan ooit door de omstreden play reading ‘De Vergissing’ in Muzee Scheveningen, waarin de inzet van de Nederlandse Krijgsmacht wordt weggezet als een “vergissing” en het najagen van een ‘hersenschim’. Ook het eenzijdige Indië-onderzoek, dat momenteel wordt verricht door het KITLV, NIMH en NIOD, draagt onterecht bij aan een uiterst negatief beeld over Nederlandse militairen.

Het Nederlandse militaire optreden vond plaats tegen de achtergrond van de Bersiap, dat Maleis is voor “Wees paraat” of “Geef acht!”. De Bersiap slaat op de uiterst gewelddadige periode, die volgde op de capitulatie van Japan. Gedurende de Bersiap zijn tienduizenden (Indische) Nederlanders op gruwelijke wijze gemarteld, verkracht en vermoord door Indonesiërs, vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit. Ook Chinezen, Molukkers en andere etnische minderheden waren de klos, omdat zij werden verdacht Nederlandsgezind te zijn.

Het exacte aantal Nederlandse slachtoffers dat tijdens de Bersiap is gevallen is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De schattingen variëren tussen de 5.000 en 30.000 doden en 15.000 vermisten. Zonder het ingrijpen van de Nederlandse Krijgsmacht zouden veel Nederlanders de Bersiap  zeer waarschijnlijk niet hebben overleefd.

Tags: Tweede WereldoorlogBersiap, Jouke SchotelLara Nuberg, Jeffrey Pondaag, Michael van Zeijl, De Grauwe Eeuw, Reza Kartosen-Wong, Arjanti Sosrohadikoesoemo, Marjolein van Pagee