“Nederlandse militairen beschermden ons”

DEN HAAG (30 oktober 2019) – “Nederlandse militairen beschermden ons” blikt mevrouw Joty ter Kulve-van Os terug op Politionele Acties 1947-1949. Noodzakelijk, want Nederlanders werden tijdens Bersiap door Indonesiërs afgeslacht. Het verhaal is actueler dan ooit door de omstreden play reading ‘De Vergissing’ in Muzee Scheveningen, waarin de inzet van de Nederlandse Krijgsmacht wordt weggezet als een “vergissing” en het najagen van een ‘hersenschim’.

Het Nederlandse militaire optreden vond echter plaats tegen de achtergrond van de Bersiap, dat Maleis is voor “Wees paraat” of “Geef acht!”. De Bersiap slaat op de uiterst gewelddadige periode, die volgde op de capitulatie van Japan. Gedurende de Bersiap zijn tienduizenden (Indische) Nederlanders op gruwelijke wijze gemarteld, verkracht en vermoord door Indonesiërs, vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit. Ook Chinezen, Molukkers en andere etnische minderheden waren de klos, omdat zij werden verdacht Nederlandsgezind te zijn.

Het exacte aantal Nederlandse slachtoffers dat tijdens de Bersiap is gevallen is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De schattingen variëren tussen de 5.000 en 30.000 doden en 15.000 vermisten. Zonder het ingrijpen van de Nederlandse Krijgsmacht zouden veel Nederlanders de Bersiap  zeer waarschijnlijk niet hebben overleefd.

Tags: Tweede WereldoorlogBersiap, Joty ter Kulve-van Os. Lara Nuberg, Jeffrey Pondaag, Michael van Zeijl, De Grauwe Eeuw, Reza Kartosen-Wong, Arjanti Sosrohadikoesoemo, Marjolein van Pagee